Mål: 5070-09

Dom eller beslut

Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (Förhandsbesked angående inkomstskatt).