Mål: 6291--6293-10

Dom eller beslut

Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar. Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand.