Mål: 6517-10

Dom eller beslut

En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbildning. Inkomsttaxering 2007.