Mål: 6633-10

Dom eller beslut

Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005.