Mål: 6687-11, 6688-11

Dom eller beslut

Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp.