Mål: 7145-11

Dom eller beslut

Fråga om det kan anses som uppenbart oskäligt att påföra tilläggsavgift när trängselskatt har betalats i rätt tid men till fel konto hos Transportstyrelsen.