Mål: 753--757-11

Dom eller beslut

Fråga om köp av fakturafordringar utan övertagande av kreditrisk (s.k. oäkta factoring) är en mervärdesskattepliktig tjänst.