Mål: 803-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.