Mål: 817-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.