Mål: 905-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.