Mål: 939-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.