Mål: 1-12

Dom eller beslut

Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.