Mål: 2189-11

Dom eller beslut

Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklagas.