Mål: 2282-11

Dom eller beslut

Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga.