Mål: 4883-12

Dom eller beslut

Fråga om förvaltningsrättens beslut att återförvisa målet till Försäkringskassan för omprövning får överklagas.