Mål: 5994-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt LSS i form av bostad med särskild service för vuxna.