Mål: 7388-10

Dom eller beslut

Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.