Mål: 6725-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningarna för vård av en 13-årig pojke enligt 2 § lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga.