Mål: 1973-11

Dom eller beslut

Överklagande av beslut enligt avgiftsförordningen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.