Mål: 2438-11

Dom eller beslut

Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av parterna varit under 18 år.