Mål: 2485-11

Dom eller beslut

Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll – s.k. fotboja – har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.