Mål: 4314-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.