Mål: 4321-11

Dom eller beslut

Ändring av ett registrerat varumärke – genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination – har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.