Mål: 5781-11

Dom eller beslut

Återkallelse av anvisning enligt förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.