Mål: 904-12

Dom eller beslut

Uppskjuten villkorlig frigivning. Prövningstillstånd i kammarrätten.