Mål: 6359-12

HFD 2013 ref. 46

Referat

Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.

Dom eller beslut

Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.