Mål: 1711-11

Dom eller beslut

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.