Mål: 4267-12

Dom eller beslut

Fråga om det är visat att anbudsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.