Mål: 5766-12

HFD 2013 ref. 31

Referat

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.

Dom eller beslut

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.