Mål: 2030--2034-13

Dom eller beslut

Offentlig upphandling. Fråga om återförvisning till kammarrätten.