Mål: 572-13

Dom eller beslut

Fråga om det föreligger sådana särskilda skäl som avses i 5 kap. 3 § LOU för att tillämpa en längre avtalstid för ramavtal än 4 år. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.