Mål: 5340-13

Dom eller beslut

Fråga om e-postmeddelanden, som inte har anknytning till något ärende och som enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kan ansen vara färdigställda och därmed upprättade i tryckfrihetsförordningens mening.