Mål: 4336-13

HFD 2013 ref. 73

Referat

Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynsrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken.

Dom eller beslut

Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynsrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken.