Mål: 4401-13

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling ur FR:s akt i mål 688-13 ang. mål om beredande av vård av unga KRNG:s beslut 2013-05-14 Adm dnr 168/13