Mål: 554-13

HFD 2013 ref. 48

Referat

Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen.