Mål: 2798-13

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling, Riksbankens ärende dnr 2013-308-STA.