Mål: 4496-12

HFD 2013 ref. 72

Referat

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.