Mål: 3895-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende godkännande av arbetsplan för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 1323 mellan Höör och Skånes djurpark.