Mål: 3189-12

HFD 2013 ref. 66

Referat

Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.

Dom eller beslut

Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.