Mål: 7328-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning angående förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen (1972:719) avseende fastigheten Helsingborg Döshult 3:44 i Helsingborgs kommun.