Mål: 880-13

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende vattenskyddsområde för Dömestorps grundvattentäkt, Laholms och Båstads kommuner.