Mål: 4957-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av Socialdepartementets beslut 2012-06-07 angående bygglov för ändringsarbeten på fastigheten Kallax, Luleå kommun.