Mål: 982-12

Dom eller beslut

Rättsprövning, fråga om ändring av detaljplan för Mellby 27:76 och del av 3:121 i Kivik, Simrishamns kommun.