Mål: 7279-12

Dom eller beslut

Ansökan om resning i ärende HFD:s mål 1336-11 (KRNS mål 3349-10) angående inkomsttaxering 2007; tillämning av lagen (1995:575) om skatteflykt; förfarande i vilket ingår rättshandlingar som beskattas enligt skatteavtal som Sverige ingått; Peru.