Mål: 6409-12

HFD 2013 ref. 78

Referat

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.