Mål: 4950-12

HFD 2013 ref. 75

Referat

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.