Mål: 4950-12

HFD 2013 ref. 75

Referat

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.

Dom eller beslut

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.