Mål: 802-12

HFD 2013 ref. 75

Referat

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.