Mål: 658--660-13

HFD 2013 ref. 71

Referat

När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem).