Mål: 2657-13

Dom eller beslut

Avtal om s.k. parkeringsfriköp har ansett utgör mervärdeskattepliktig upplåtelse av parkeringsplatser. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.