Mål: 7336-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående mervärdesbeskattning av fastighetstjänster.